HyperLink

 

HyperLink

Solutions

Popisované riešenia sú buď ucelené aplikácie (zväčša vrátane inštalačného programu a manuálov), vytvorené buď na zákazku, či pre všeobecné použitie, alebo webové projekty.

Solutions

Office riešenia sú tvorené kombináciou využitia zabudovaných funkcií zdrojovej aplikácie, automatizované VBA kódom. Web projekty popisujú riešenia vytvorené kombináciu rôznych druhov nástrojov - html, css, jscript, php, aspx, bing-maps ..., či už ako čisté HTML stránky, alebo klient - server riešenia, s databázami (MS SQL alebo MySQL) na strane servera. Najnovším prírastkom sú riešenia pre mobilné zariadenia (android SDK).

Stiahnuteľné verzie sú shareware, popis ostaných slúži na prezentáciu možností. Všetky je možné upraviť a prispôsobiť podľa potrieb zákazníka.

« Web, mobily ... 
Joomla - femme.sk
VirtueMart - merien.sk
USE s.r.o. - www.use-sk.sk
SZSI - www.SZSI.sk
msap - www.msap.sk
EKO-MAPA - www.eko-mapa.sk
MRŠ - http://mapaskol.iedu.sk

 • Systém a dizajn - programátor, priebežná zmena obsahu - zákazník. To je tvorba webových sídiel a e-shopov na báze open source CMS riešenia Joomla! a jeho e-shop nadstavby VirtueMart.

Joomla! je oceňovaný Content Management System (CMS), redakčný systém určený pre vytváranie webstránok a ďalších online aplikácií. Najlepšie však je, že Joomla! je Open Source riešenie voľne dostupné pre každého.

Joomla!je používaná na celom svete pre tvorbu webových sídiel, od jednoduchých osobných stránok, až po komplexné webové aplikácie.

VirtueMart je Open Source riešenie, internetový obchod a rozšírenie pre redakčný systém Joomla! a Mambo. Môžete ho prevádzkovať ako internetový obchod, prípadne ako katalóg tovarov pre Váš web. VirtueMart nemá žiadne limity, môžete tak spravovať neobmedzený počet položiek tovarov, kategórii a podkategórii.

Joomla! či už v kombinácii s VirtueMartom, alebo bez neho, predstavuje ideálnu kombináciu webu, ktorého obsah si môže používateľ spravovať sám a jeho vzhľad môže byť v krátkom čase vytvorený na profesionálnej úrovni webdizajnérom.

Ako referenčné riešenia si môžete pozrieť projekty z nášho portfólia. Možno vás zaujmú, možno inšpirujú.

 • REFERENČNÉ STRÁNKY:
femme.sk Femme - ženská stránka internetu“ - elektronický magazín nielen pre ženy, s množstvom zaujímavých a užitočných informácií.
use-sk.sk Ústav stavebnej ekonomiky - znalecká a expertízna organizácia, organizácia s vysokým profesným kreditom, garantovaným množstvom certifikátov, ale hlavne rokmi úspešnej praxe.
merien.sk Merien - riešenia pre modernú ženu“ - e-shop s populárnymi výrobkami pre ženy, žiaľ dočasne pozastavený - majitelia v zahraničí.
szsi-sk.sk Slovenský zväz stavebných inžinierov - web výberovej profesnej organizácie združujúcej odborníkov pôsobiacich v stavebníctve.
msap.sk Múzeum školstva a pedagogiky - web pre celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, s poslaním zhromažďovať a ochraňovať dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku.
eko-mapa.sk Projekt ekoporadne Živica - "...nájdite na mape možnosti recyklácie odpadu vo vašom okolí, nájdite kúzelné miesta v prírode, možnosti nákupu zdravých potravín a mnoho iného ..." - projekt nielen užitočný pre širokú verejnosť, ale hlavne láskavý k prírode.
jobostav.sk Web stavebnej firmy Jobostav - nie všetky stránky musia byť veľké a komplikované, stránka, ktorá sa dá zostaviť za pár chvíľ a predsa má "šmrnc".
noro-podlahy.sk Jednoduchý web „Noro-podlahy“ - web realizátora liatych podláh, ktorého základnou referenciou je galéria jeho realizovaných prác.
 


 • Webový „polotovar“ typu Joomla je výborný pre rýchle vytvorenie komplexného webu, ak sa však chcete posunúť ďalej, bez solídnych znalostí základov to nejde....

Webové prostredie Joomla je výborné dovtedy, pokiaľ nemusíte urobiť závažnejší zásah do systému. Vtedy veľmi rýchlo zistíte, že potrebujete solídne znalosti základov, od rôznych nástrojov na správu grafiky, cez kódovanie html, css, jscriptu, php, aspx... až po správu servera a databáz (MS SQL, MySQL ...) – „bibliu web základov“ nájdete napríklad na stránkach „Jak psát web“.

No a potom priebežne prichádzajú nové technológie, ako sú mapové aplikácie (Google Maps alebo Bing Maps), ktoré veľa ľudí používa, málo z nich však vie, že sa dajú pekne programovať.


 • Použitie interaktívneho mapového rozhrania s "mapovým motorom" Bing-Maps ocenili ľudia v projektoch eko-mapa.sk alebo msap.sk. V portáli Mapa regionálneho školstva - MRŠ sa predošlé skúsenosti zúročili v užitočnom nástroji, ktorým sa cez mapové rozhranie dá dostať k maximálnej množine užitočných informácií o základnom a strednom školstve.

Projekt, vytvorený pre Ústav informácií a prognóz školstva, bol spustený „do života“ 06.03.2012 ministrom školstva SR. Portál slúži ako nástroj na jednoduché vyhľadanie údajov o školách, s možnosťou jednoduchej komparácie porovnateľných údajov o viacerých subjektoch, postavený nad databázou škôl a údajov zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti.


 • Prispôsobiť sa rýchlemu vývoju v IT oblasti je náročné. „Prsteň, čo vládne masám“ v súčasnosti sú mobilné zariadenia. Vývojár nemá na výber, treba čím skôr zachytiť rýchlik.
  Jednou z nových aplikácií je i Eko-Trace, (doplnkový nástroj portálu eko-mapa.sk), aplikácia pre zistenie zoznamu (prípadne i trasy) najbližšieho eko-bodu, napr. v okruhu 5 km.

« Bussiness forms 
e-Faktury
e-Faktury_Faktura

 • Program „Euro–FAKTÚRY“ (euro verzia aplikácie „Účtovné formuláre“) je jednoduchý nástroj vytvorený na báze aplikácie MS Excel, na vytváranie a evidenciu najčastejšie používaných účtovných formulárov.

Vo verzii na stiahnutie sú pripravené formuláre pre pokladničné doklady, faktúry a dobropisy, zálohové faktúry, zahraničné faktúry pre platiteľov i neplatiteľov DPH, príjemky, dodacie listy, kalkulačný list, objednávka na dodávateľa.

Vytvorené doklady sú v procese ukladania uložené v prehľadnom zozname (napr. kniha faktúr, kniha PDV...) a v archíve (ako samostané súbory).

Ku každému dokladu je možné sa jednoducho vrátiť, opraviť ho a znovu uložiť alebo použiť ako šablónu pre doklad nový.

Faktúry je možné vystavovať v ľubovoľnej mene s prepočtom na EUR, alebo v EUR s prepočtom na zvolenú menu.

Program je previazaný na adresár obchodných partnerov, často používaných textov, kurzový lístok ... :

 • NA STIAHNUTIE:
e-Faktury_Navod.pdf
19 stranová príručka k e-Faktury, 1,2 MB,
e-FakturySetup.exe
Inštalačný program k e-Faktury, verzia pre Office 2007-2010, 3,4 MB.
e-FakturySetup_03.exe
Inštalačný program k e-Faktury, verzia pre Office 2003, 3,4 MB.
e-Faktury_2011.xlsm
Najnovšia verzia (09.12.11) výkonného programu, pre Office 2007-2010, 0,6 MB.
e-Faktury_2011.xls
Najnovšia verzia (09.12.11) výkonného programu, pre Office 2003, 0,6 MB,
(súbory sú určené pre "rýchly update" - bez preinštalovania programu).

Verzia určená pre Excel 2007-2010 je spustiteľná i v Exceli 2003 s konvertorom súborov z Office 2007, avšak s obmedzenou funkčnosťou.

Software je shareware, používanie neregistrovanej verzie je obmedzené na počet spustení a obdobie používania. Cena registrovanej verzie je 90,- EUR bez DPH (2 711,- Sk). Zľava 10,- EUR (301,- Sk) pri objednávke bez inštalačného média.

CHCETE SI ZAROBIŤ?   HĽADÁME PARTNEROV.   VÝHODNÉ DISTRIBÚTORSKÉ PROVÍZIE.

« podrobná htm príručka »

« fórum - diskusia k eFA »

« na začiatok »


« VAT forms 
dphForms-Word
dphForms - Excel
dphForms - Excel

 • Programové riešenie „DPH formuláre 2010“ ( DPHv10_1) je aktuálna množina súborov na báze aplikácií MS Word a MS Excel na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/24261/2010-731 (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

Samotný formulár (zhodný so vzorom vydaným Ministerstvom financií SR) je súbor typu MS Word, ktorý je funkčný aj ako samostatný dokument formulárového typu (t. j. polia možno naplniť manuálne). Údaje je možné tlačiť buď s podkladovým obrázkom (prednastavená voľba – funkčnosť MS Wordu), alebo do originálneho tlačiva (iba údaje).

Údajový súbor (Excel) umožňuje jednoduché zadávanie vstupných údajov s určitou mierou automatizácie. Hárky sú uzamknuté, vstup je možný iba do vyplniteľných polí. Správnosť vstupov je kontrolovaná sériou validačných a kontrolných funkcií. Údaje sa zadávajú do hárka „Krycí list“. Polia, ktoré obsahujú doplnkové informácie k jednotlivým údajom, majú v pravom hornom rohu bunky červený trojuholník (komentár k bunke).

POZOR: Zmena pre vypĺňanie súhrnných výkazov. Ide o zmenu lehoty na podávanie súhrnného výkazu, ako aj spôsobu jeho podania (len elektronickými prostriedkami, pozri Suhrnny_vykaz_k_DPH_po_1-1-2010.pdf). Viac na DRSR.sk).

UPOZORNENIE: Formuláre nesuplujú úlohu účtovníka či daňového poradcu. V programe je garantovaná správnosť matematických prepočtov a správne vyplnenie príslušných koloniek vo formulároch, za správnosť vložených údajov je však používateľ zodpovedný sám.

 • NA STIAHNUTIE:
Súbor Popis
Vykaz_DPH_Manual.zip 7 stranová príručka k „dphForms11“, 0,6 MB,
DphFormsSetup11_Office07.exe Inštalačný program k „dphForms11“, verzia pre Office 2007, 1,5 MB.
DphFormsSetup11_Office03.exe Inštalačný program k „dphForms11“, verzia pre Office 2007, 1,5 MB.

Software je shareware, používanie neregistrovanej verzie je obmedzené na počet spustení a obdobie používania. Cena registrovanej verzie je 60,- EUR bez DPH (1 808,- Sk). Zľava 10,- EUR (301,- Sk) pri objednávke bez inštalačného média.

 • ARCHÍV starších verzí:
DphFormsSetup_07.exe
Inštalačný program k „dphForms10“, verzia pre Office 2007, 1,5 MB.
DphFormsSetup_03.exe
Inštalačný program k „dphForms10“, verzia pre Office 2003, 1,4 MB.
DphFormsSetup_v94
Inštalačný program k „dphForms - DPHv09_4“, platné po 1.1.2009 (1,5 MB).
DphFormsSetup_v91
Inštalačný program k „dphForms - DPHv09_1“, platné po 1.4.2009 (1,6 MB).
DphFormsSetup08
Inštalačný program k „dphForms - DPHv07_1“, 2,1 MB.

« na začiatok »

« Siemens „i-Base“ 
iBase-Word
iBase - Excel
iBase - Excel

 • Install Base“ je jedna z aplikácií typu „klient – server“, kde obslužný program (klient) je vytvorený v prostredí MS Access, databáza (server) je oddelená od programu a môže to byť jednoduchý súbor MS Access, alebo v prípade potreby robustnejšej, výkonnejšej a bezpečnejšej databázy – MS SQL. Pripojiteľný je i iný typ databázy.

„Install Base“ je dvojjazyčná (angličtina, slovenčina) klientská aplikácia vytvorená nad aktuálnou databázou projektov s cieľom sledovania a vyhodnocovania projektov, zákazníkov a zabudovaných technologických zariadení (i spätne).

Úlohou aplikácie je zabezpečenie 3 základných činností:

 • rýchle a jednoduché zadávanie (formulárový pohľad) a prehľadávanie údajov (pohľad - tabuľka),
 • import a konverzia údajov zo starých projektov a databáz do novej dátovej štruktúry,
 • vyhodnotenie skompletizovaných údajov o projektoch (vnútorné reporty, exporty do XLS), identifikácia potenciálu „upgrade“ inštalovaných technológií na technológie nové, (funkčnosť plánovania servisných aktivít) ako podklad pre firemnú „business opportunity“.

Pri tvorbe aplikácie bola snaha dodržať základné princípy:

 • Editácia údajov – rovnaký údaj do systému 1 x, do systému iba správny údaj.
  Polia vstupných formulárov majú sériu validačných kontrol a výberov z číselníkov, pre urýchlenie zadávania a zabezpečenie konzistencie údajov (čo je nevyhnutné pre ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie sériou výstupných zostáv).

 • Prehľadávanie a filtrovanie údajov – princíp: všetko potrebné „na očiach“.
  Množina funkčností (zobraziteľných podľa potreby) na vyhľadávanie, filtrovanie, prípadne export množiny vyselektovaných údajov (minimálne XML, XLS). Všetky operácie by mali byť jednoduché, prehľadné a intuitívne, aby k ich použitiu nebolo nutné zložité školenie.

 • výstupy – „smart reports“ – do zostavy alebo prehľadu údaje predfiltrované podľa potreby.
  Množina statických a dynamických výstupov (reportov a prehľadov) vytvorených podľa potrieb organizácie pripravených do prehľadného „layoutu“.
 • NA STIAHNUTIE:
iBase_Manual_SK.pdf
12 stranová príručka k "Installed Base", 1 MB,

TIP: Systém nevyžaduje žiadne investície navyše. Organizácia nemusí vlastniť ani MS Access (je možné použiť bezplatnú „runtime“ verziu). Podobne je to i pre databázu MS SQL (SQL Server 2005 Express Edition).

« na začiatok »

« TimeSPy - TimeSheets 

„TimeSpy“ - MS Excel 

TimeSPy_EditForm
TimeSPy_Data
TimeSPy_Projects

„TimeSpy.net“ - ASP.NET / SQL 

TimeSPy_net_Dennik
TimeSPy_net_ProjektyZoznam
TimeSPy_net_ProjektyEditacia

„TimeSheets“  - MS Access / SQL

TimeSheets_Projekty
TimeSheets_EditForm
TimeSheets_EditForm

 • Sledovanie efektívneho využívania času zaujíma hádam každú organizáciu, ktorá ponúka služby a jej základnou "predajnou komoditou" je odpracovaný čas. O zvýšenom záujme o podobné typy aplikácií svedčia i popisované programy „TimeSPy“ a „TimeSheets“ vytvorené pre rôzne prostredia a rôzne spôsoby sledovania času.

„TimeSPy“ je jednoduchá aplikácia vytvorená na báze MS Excel. Pomocou „inteligentného / smart formulára“ umožňuje jednoducho evidovať údaje údaje o tom, koľko času, a s akou hodnotou, strávili jednotliví pracovníci pri práci nad jednotlivými zákazkami/projektami klientov. Program je ideálny pre evidenciu na jednom (lokálnom) počítači.

Charakteristické funkčnosti aplikácie:

 • program ponúka sériu nástrojov na urýchlenie vypĺňania údajov a dohliada na ich správne vyplnenie,
 • dvojklikom na zoznam uložených položiek sa možno vrátiť (a zmeniť ju) k ľubovoľnej položke,
 • zoznam všetkých kódov (zákazky, aktivity, činnosti) je plne pod kontrolou používateľa programu,
 • priamo z editačného okna možno vyfiltrovať zoznam podľa kľúčových polí, komplexnejší filter výber z celkovej množiny údajov možno urobiť v liste „WideFilter“,
 • výstupy sú dynamické, využívajúce štandardnú funkčnosť Excelu, kópiou z existujúcich možno vytvoriť ľubovoľné množstvo variant reportov,
 • program môže byť cez číselník previazaný na program „Euro-FAKTÚRY“ (rovnaká štruktúra číselníka), stačí zmeniť cestu v súbore „TSy_INIT.xls“
 • program je dostupný i v anglickej verzii.
 • NA STIAHNUTIE:
TimeSPy_Setup_XL3.exe
slovenská verzia programu pre Excel 2003, 2,1 MB,
TimeSpy_Manual.pdf
6 stranová príručka k „TimeSPy“ - MS Excel, 0,4 MB,

„TimeSPy.net“ je  aplikácia typu klient-server, kde klient je riešený cez webový prehliadač, údaje sú uložené v databáze MS SQL. V aplikácii je implementovaná 3-úrovňová hierarchia prístupových práv:

 • ProjectAdministrator - kontá, ktoré môžu pridávať a mazať nové používateľské kontá,
 • ProjectManager - má právo definovať nové projekty, pridávať členov participujúcich na projektoch a generovať reporty(zostavy),
 • Consultant - má právo len zadávať údaje do denníka na jemu pridelené projekty.

Základné pracovné okno programu je „Denník“, určené na zadávanie údajov. Na aplikáciu je previazaný i externý reportingový systém, vytvorený v aplikácii MS Excel, priamo prepojený na SQL databázu.

Program môže byť implementovaný ako „Intranet - lokálne“ riešenie, alebo „Internet - globálne“ riešenie. Pre klienta nie je potrebná žiadna inštalácia, stačí ak má internetový prehliadač a definovaný prístup k aplikácii.

Základným zmyslom aplikácie „TimeSheets“ je  jednoduchý spôsob sledovania využitia pracovného času, v štruktúre: pracovník, pracovný deň, zoznam priradených projektov (externých i interných). Aplikácia je dvojúrovňová, klient je vytvorený v prostredí MS Access (nemusí byť naištalovaný), údaje môžu byť uložené v databáze MS SQL, MySQL alebo MS Access.

AKTUÁLNE (06.2009) - k dispozícii je i variant pre výrobu. Ide o kombináciu plánovania výroby (denný plán na pracovníka s normovanými výkonmi) a sledovania dochádzky (každodenné zaznamenanie skutočne odrobených hodín a splnenia plánu) a ich porovnanie na plán.

Celý proces evidencie má 3 kroky:

 • 1) Definovanie Projektu (definované jeden krát, dopĺňané priebežne, podľa potreby) - "Projektom" nazývame základnú entitu (jednotku), na ktorú bude sledovaný záznam pracovného času. Projekt môže byť definovaný ako podmnožina Aktivity, t.j. jednoznačne previazaný na číselník aktivít (a tým aj zákazníka), ale aj všeobecnejšie definovaný (väzba len na zákazníka). Môže to byť i projekt interný, ako sú administratívne práce, porady ...

  Prvotne definuje Projekt Manager, môže však priebežne vytvárať i pracovník.

 • 2) Priradenie ľudí k daným projektom (definované jeden krát, dopĺňané priebežne, podľa potreby) - ku každému Projektu je priradená množina pracovníkov, ktorí budú na projekte participovať (akýmkoľvek spôsobom). Toto priradenie je  možné skopírovať z iného projektu, je taktiež možné priebežne ho v priebehu mesiaca aktualizovať (i samotným pracovníkom).

 • 3) Vypĺňanie "TimeSheetov"(vypĺňané každodenne) - samotné sledovanie evidencie času. Po prihlásení do systému sa pracovníkovi zobrazí pracovné okno, v ktorom vidí množinu TimeSheetov za svoje meno. Údaje možno zadať buď manuálne, kópiou z údajov z ľubovoľného predošlého dňa, alebo z predefinovanej množiny priradených projektov.

Evidencia spočíva vo vyplnení času príchodu a odchodu do/z práce a zaevidovania množstva práce na konkrétny projekt v danom dni. Do pomocného okna možno zaevidovať podrobný popis činností súvisiacich s daným Projektom. Program informatívne kontroluje sumár časov použitých na jednotlivé projekty voči celkovému pracovnému času (odchod - príchod). K dispozícii je i doplnková (nepovinná) funkčnosť, na zadávanie sadzby za hodinu práce, následne prenásobená počtom hodín.

Program určený pre prostredie lokálnej siete (čo však nevylučuje externý prístup, napríklad cez CITRIX). Je vytvorený ako modul vnútropodnikového informačného systému (evidenia objednávok, došlých, vyšlých faktúr, rôznych typov zmlúv / DVP, Autorská zmluva, Zmluva o dielo ...)

Nie sú potrebné ďalšie sekundárne náklady, klient môže využívať bezplatný Access „runtime“ a tak isto bezplatnú SQL Server 2005 Express databázu.

 • NA STIAHNUTIE:
TimeSpy.pdf
6 stranová príručka k „TimeSPy“ - MS Excel, 0,4 MB,
TimeSPY_dNET.pdf
9 stranová príručka k „TimeSPy.net“ - ASP.NET/MS SQL, 0,7 MB,
TimeSheets_Manual.pdf
8 stranová príručka k modulu „TimeSheets“ - sledovanie času (pracovník/deň/projekt) MS Access/MS SQL, 0,5 MB.

Všetky tri riešenia sú zatiaľ aplikácie imlementované na zakázku. Aplikácia „TimeSPy“ pre MS Excel je pripravovaná do podoby komerčného balíka.

  « na začiatok »